Vi handler med omtanke

Klima i kurven

Klima

Det klimavenlige valg skal være nemt

Klimaforandringerne er blevet en stor udfordring over hele verden – og det er noget, vi alle skal tage alvorligt.

Hos føtex vil vi ikke sidde på vores hænder, men derimod gøre, hvad vi kan for at gå forrest og bidrage til en positiv udvikling.
Og der, hvor vi kan gøre en forskel, er med målrettet kommunikation og bæredygtige løsninger – alt sammen ude i butikkerne.

Vi vil gøre det nemmere for vores kunder at træffe det klimavenlige valg. og her vil vores 5 klimatips hjælpe kunderne til, hvordan de kan handler mere klimavenligt ude i butikkerne.

Vi har også rigtig mange kunder, der handler i vores butikker hver dag. Og det kræver stor køle- og frostkapacitet at give den gode indkøbsoplevelse – og den kapacitet belaster klimaet. Derfor er vi også forpligtet til at udtænke nye og mere klimavenlige løsninger, som skåner miljøet.

Ambition
Vi vil reducere vores energiforbrug og gøre det nemmere at træffe klimavenlige valg

5 gode klimatips

I vores butikker er du formentlig stødt på forskellige skilte og plakater, hvor vi kommer med tips til og vejledning om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel for klimaet. Herunder kan du læse mere om, hvad der ligger bag.

 

Vælg mere grønt og mindre kød

En planterig kost er en af de vigtigste løsninger på klimaudfordringerne, og en omlægning af vores madvaner til en mere plantebaseret af slagsen baseret på årstidens råvarer (inklusiv mad fra svamperiget, algeriget og bakterieriget) kan gøre en forskel.

Dette bekræftes af flere store internationale studier, som de seneste år har peget på et skifte til sundere og mere plantebaserede madvaner som et af de allervigtigste virkemidler til reduktion af fødevaresektorens globale klimaaftryk.

 

 

Køb lyst kød fremfor rødt

Kødprodukter er de fødevarer, som giver det største klimaftryk af alle fødevarer. Når oksekød tæller så tungt, som det gør, skyldes det, at køerne udleder store mængder metan, og at der skal et stort areal og gødningsforbrug til at producere foderet. Det store bidrag fra kvæg skyldes også at kvæget lever meget længere inden de slagtes end tilfældet er for svin og fjerkræ. Der går dermed mere foder til at holde liv i dyrene i forhold til hvor meget der går til produktion af kødet.

Helt konkret viser det sig, at svinekød er mindst tre gange så godt for klimaet i forhold til oksekød, mens kylling er mindst fem gange bedre end lam. Faktisk kan du spise fjerkræ og fisk hver aften i en hel uge, før klimabelastningen vil være den samme som bare én dag med oksekød.

 

Køb ikke mere end du skal bruge

Store internationale organisationer har i mange år peget på mindre som madspild som et væsentlig tiltag til at reducere de globale drivhusgasudledninger. Men med et stadigt voksende befolkningstal på jorden og stigende velstand forventes det, at den globale efterspørgsel på mad fortsat vil skyde i vejret. Derfor er der behov for at anvende alle de muligheder, der er til rådighed, for at reducere fødevaresektorens udledninger. Det gælder: Mindre madspild i hele forsyningskæden fra primærproduktion til forarbejdning, handel og hos forbrugerne.

Vælg kartofler fremfor pasta og ris

Årsagen til, at eksempelvis ris har et højere klimaaftryk end kartofler, er, at dyrkning af ris finder sted i iltfattigt vand, hvilket fører til metangas udledning, når planterester nedbrydes. Således er kartofler seks gange bedre for klimaet end ris.

 

 

Vælg smørbart eller plantemagarine

Det tærer på klimaet at producere almindeligt smør. For efter kødprodukter, som har det største klimaaftryk, følger mejeriprodukter. Faktisk viser det sig, at hvis man vælger smørbare blandingsprodukter, kan man reducere klimabelastningen med cirka 30 %. Og steger man i plantebaseret fedtstof i stedet for almindeligt smør, kan reducering af klimabelastningen nå helt op på cirka 80 %.

Ud af de 17 ton CO2-ækvivalenter, som den gennemsnitlige dansker udleder om året, stammer godt tre ton fra fødevareforbruget, og heraf stammer op mod 75 % fra forbruget af kød og mejerivarer. Når oksekød og mejeriprodukter tæller så tungt som det gør, skyldes det, at køerne udleder store mængder metan, og at der skal et stort areal og gødningsforbrug til at producere foderet.